a6e85d5831b75223d8ac80de38f9ede2.jpg
Интеграција

Почитувани,

Започна процесот на мапирање на Македонија, во една интерактивна мапа ќе бидат мапирани сите комерцијални и деловни објекти во Македонија со што значително ќе биде олеснето деловното и комерцијално функционирање на сите компании во Македонија

Вашата основна интеграција вклучува интеграција на Вашата компанија со точни координати и според категорија соодветна на Вашата дејност

Превземете барање за основна интеграција (390 денари годишно)

Вашата проширена интеграција вклучува интеграција на Вашата компанија со точни координати и според категорија соодветна на Вашата дејност и дополнителна опција (заокружена со портокалово на сликата подолу) за повеќе детали за Вашата компанија и производи / услуги кои ги нудите

Со кликнување на иконката заокружена на сликата погоре се отвора нова област со повеќе детали за Вашата компанија и производите / услугите кои ги нудите

Превземете барање за проширена интеграција (590 денари годишно)